Accés

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PARCIAL GENERALITAT

S’ha publicat en el DOGC núm. 7775, de 27 de desembre de 2018, l’Acord de Govern GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

A banda de les places ofertades, que són considerables i abasten tots els cossos, convé destacar que s’ha establert com a criteri que regirà a totes les convocatòries que surtin d’aquesta oferta:

1.- Els mèrits suposaran un 40% de la puntuació màxima assolible en el conjunt del concurs oposició.

2.- Només es valoraran com a mèrits els serveis prestats i l’ACTIC o titulació equivalent.

7 de gener de 2019

0 responses on "OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA PARCIAL GENERALITAT"

Leave a Message

top
© 2021. Triangle Acadèmia. Disseny Web   .
X