Accés

REESTRUCTURACIÓ DEL DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Bon dia, En data 4 de juny, el Govern ha reestructurat el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per impulsar la innovació com a motor de l'economia digital. La Secretaria de Polítiques Digitals incorpora la Direcció General d'Innovació i Economia Digital per fomentar el creixement del sector TIC i situar Catalunya com a pol d'innovació digital. Dins la Secretaria d'Administració i Funció Pública, la Direcció General d'Administració Digital abordarà el canvi cultural i el nou model de gestió i de relació amb la ciutadania. La fins ara Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital passa anomenar-se Secretaria de Polítiques Digitals, i integra així la totalitat d'àmbits del sector TIC que el Departament impulsa, seguint els objectius marcats per aquesta legislatura. Per a més informació: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/359904/el-govern-reestructura-el-departament-de-politiques-digitals-i-administracio-publica-per-impulsar-la-innovacio-com-a-motor-de-l-economia-digital
top
© 2021. Triangle Acadèmia. Disseny Web   .
X