Accés

Registre

Registrar-se és molt fàcil. Només has d'omplir els camps de sota, i en un instant tindràs configurat el teu nou compte.

Detalls del Compte

Detalls del Perfil

Nom (necessari)

Aquesta dada pot ser vista per: Tothom

DNI (necessari)

Sense punts ni guions. Ex: 12345678Z

Aquesta dada pot ser vista per: Només jo

Telèfon (necessari)

Aquesta dada pot ser vista per: Només jo

Adreça (necessari)

Carrer, número, pis, porta

Aquesta dada pot ser vista per: Només jo

Codi Postal (necessari)

Aquesta dada pot ser vista per: Només jo

Població (necessari)

Aquesta dada pot ser vista per: Tothom Canviar

Qui pot veure aquesta dada?
Close
Província (necessari)

Aquesta dada pot ser vista per: Tothom Canviar

Qui pot veure aquesta dada?
Close
Bio

Breu explicació de la teva persona

Aquesta dada pot ser vista per: Només jo Canviar

Qui pot veure aquesta dada?
Close

Termes i condicions

DRETS I DEURES DE L’ALUMNE/A DE TRIANGLE ACADÈMIA S.L.

  1. L’alumne/a declara haver rebut de Triangle Acadèmia S.L. (el Centre) informació per escrit del curs, les seves característiques i condicions, serveis, honoraris i modalitats de pagament, en el moment de l’acceptació i signatura del present contracte. El Centre es compromet a lliurar a l’alumne/a el material didàctic (llibres o apunts) de què consta el curs, i a la realització de les classes del curs, que s’ajustarà en tot el possible al programa. Aquest material didàctic serà propietat seva un cop abonat l’import total del curs, existint fins aleshores una reserva de domini a favor del centre.
  2. L’alumne/a es compromet a satisfer l’import total del curs, així como del material de estudi i dels drets d’inscripció en el curs contractat o en les proves d’accés associades al curs, d’acord amb les condicions sol·licitades i pactades en aquest contracte. El ritme d’abonament dels pagaments pot ser independent al dels estudis i és el que es reflecteix en aquest contracte.
  3. En tots els cursos, el Centre es compromet a atorgar a l’alumne/a, previ pagament de l’import total del curs, un diploma o document acreditatiu dels estudis cursats, amb el resultat obtingut, un cop finalitzat.
  4. S’informarà dels tràmits no vinculats a l’acadèmia (convocatòries, períodes d’inscripció…) en el mateix Centre, però l’acadèmia no es fa responsable d’informar aquelles persones que no assisteixin regularment a classe.
  5. Les classes a les qual no assisteixi l’alumne/a (tant pràctiques com teòriques), no seran recuperades en cap cas pel Centre.
  6. Autoritzo l’ús de la meva imatge (o la del menor que es matricula del qual sóc responsable) en fotografies o produccions audiovisuals que utilitzarà i publicarà TRIANGLE ACADÈMIA SL, per a la divulgació i promoció pedagògica dels cursos i activitats.
  7. El Centre es reserva el dret d’admissió.
I agree to these Terms and Conditions
top
© 2018. Triangle Acadèmia. Disseny Web   .
X