Accés

Registre

El registre en aquest lloc web és fàcil. Simplement empleneu els camps següents, i aconseguireu configurar un compte nou en no res.

Detalls del compte

Detalls del perfil

Nom (necessari)

Aquest camp el pot veure: Tothom

DNI (necessari)

Sense punts ni guions. Ex: 12345678Z

Aquest camp el pot veure: Només jo

Telèfon (necessari)

Aquest camp el pot veure: Només jo

Adreça (necessari)

Carrer, número, pis, porta

Aquest camp el pot veure: Només jo

Codi Postal (necessari)

Aquest camp el pot veure: Només jo

Població (necessari)

Aquest camp el pot veure: Tothom Canvia

Com veieu aquest camp?
Tanca
Província (necessari)

Aquest camp el pot veure: Tothom Canvia

Com veieu aquest camp?
Tanca
Bio

Breu explicació de la teva persona

Aquest camp el pot veure: Només jo Canvia

Com veieu aquest camp?
Tanca

Termes i condicions

DRETS I DEURES DE L’ALUMNE/A DE TRIANGLE ACADÈMIA S.L.

  1. L’alumne/a declara haver rebut de Triangle Acadèmia S.L. (el Centre) informació per escrit del curs, les seves característiques i condicions, serveis, honoraris i modalitats de pagament, en el moment de l’acceptació i signatura del present contracte. El Centre es compromet a lliurar a l’alumne/a el material didàctic (llibres o apunts) de què consta el curs, i a la realització de les classes del curs, que s’ajustarà en tot el possible al programa. Aquest material didàctic serà propietat seva un cop abonat l’import total del curs, existint fins aleshores una reserva de domini a favor del centre.
  2. L’alumne/a es compromet a satisfer l’import total del curs, així como del material de estudi i dels drets d’inscripció en el curs contractat o en les proves d’accés associades al curs, d’acord amb les condicions sol·licitades i pactades en aquest contracte. El ritme d’abonament dels pagaments pot ser independent al dels estudis i és el que es reflecteix en aquest contracte.
  3. En tots els cursos, el Centre es compromet a atorgar a l’alumne/a, previ pagament de l’import total del curs, un diploma o document acreditatiu dels estudis cursats, amb el resultat obtingut, un cop finalitzat.
  4. S’informarà dels tràmits no vinculats a l’acadèmia (convocatòries, períodes d’inscripció…) en el mateix Centre, però l’acadèmia no es fa responsable d’informar aquelles persones que no assisteixin regularment a classe.
  5. Les classes a les qual no assisteixi l’alumne/a (tant pràctiques com teòriques), no seran recuperades en cap cas pel Centre.
  6. Autoritzo l’ús de la meva imatge (o la del menor que es matricula del qual sóc responsable) en fotografies o produccions audiovisuals que utilitzarà i publicarà TRIANGLE ACADÈMIA SL, per a la divulgació i promoció pedagògica dels cursos i activitats.
  7. El Centre es reserva el dret d’admissió.
I agree to these Terms and Conditions
top
© 2021. Triangle Acadèmia. Disseny Web   .
X